ผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แปรรูปสู่ “เส้นใย” นวัตกรรมราชมงคลพระนคร สร้างสรรค์สิ่งทอ

ผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แปรรูปสู่ “เส้นใย” นวัตกรรมราชมงคลพระนคร สร้างสรรค์สิ่งทอ
อย่างไรก็ตามอยากส่งเสริมให้นำผักตบชวามาผลิตกันให้มากๆ เพราะวัตถุดิบมีมาก ราคาถูก หาได้ง่าย หากทุกคนร่วมกันทำจะช่วยลดปริมาณผักตบชวาที่มีอยู่ลงได้และยังเป็นการช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้เหมาะสม หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ.นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ โทร.081-845-8511 และอ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี โทร.0826092378                                                                                                                                                                                                                                                   
Article Number: 152
Read. 1983 Time.
Rate this article.
Thank you for your vote.

This article was written by:

CCI RMUTP

Contact Me.

  • Email
View More. Close.

article.Autor.author_review

Other articles written by this Author.