มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทดแทนน้ำมัน งานวิจัยรักษ์โลก มทร.พระนคร

ในอดีตและปัจจุบัน มนุษย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลัก ส่งผลให้พลังงานน้ำมันในปัจจุบัน เริ่มลดน้อยลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในด้านการคมนาคม อีกทั้ง น้ำมันยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ด้วยเหตุนี้ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และ ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง นักวิจัยจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันออกแบบรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน  “BLUE Flame FC-Bike”  ทดแทนการใช้น้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย                                                                 
มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทดแทนน้ำมัน งานวิจัยรักษ์โลก มทร.พระนคร
ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร กล่าวว่า การพัฒนาพลังงานทดแทนมีมานาน โดยเฉพาะการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน ถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกประเภท ที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ โดยทำปฏิกิริยาร่วมกับออกซิเจน ซึ่งเมื่อลุกไหม้จนเป็นพลังงานแล้วจะเหลือเป็นน้ำ ดังนั้นรถที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาพของสังคมอนาคต จึงจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฮโดรเจนเป็นหลัก โดยหลักการทำงานของ “รถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน” คือนำไฮโดรเจนไปสร้างพลังงานไฟฟ้า และนำพลังงานไฟฟ้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์ การใช้งานเพียงเติมน้ำประปา 3 ลิตร ลงในชุดอิเล็คโทรไลท์ (Electrolytes) กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในรถจักรยานยนต์จะเข้าไปในน้ำ โดยทำการกระตุ้นและแยกตัวของโครงสร้างพันธะระหว่างไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ที่เรียกว่ากระบวนการ Electrolysis จนเกิดแก๊สไฮโดรเจน จากนั้นก็จะไหลผ่านท่อแก๊สไปยังจุดต่างๆ ในระบบรถจักรยานยนต์               

จากการทดลองวิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนใช้งานได้ 30 นาที ประหยัดน้ำมันถึง 27 % และวัดเป็นระยะทางได้ถึง 110-150 กิโลเมตร ทั้งนี้หากเชื้อเพลิงหมดก็สามารถสลับมาใช้ระบบน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงปกติได้ โดยชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรไลท์สามารถนำมาประยุกต์ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ประเภทออโตเมติก (AT) ขนาดเครื่อง 125 ซีซีทั่วไปตามท้องตลาด และมีระบบป้องกันแก๊สย้อนและประกายไฟเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน                                                                                    

อย่างไรก็ตามชุดอุปกรณ์ชิ้นนี้ยังเป็นตัวต้นแบบที่มีราคาสูง ในอนาคตหากมีการร่วมทุนการผลิตกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ ก็จะทำให้ชุดอุปกรณ์ราคาถูกลง และจะพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการใช้งานเพียงประชาชนนำชุดอุปกรณ์ไปเสียบต่อพ่วงกับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ก็สามารถใช้งานได้ทันที ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร โทรศัพท์ 080-044-1915

                                                                         

Article Number: 150
Read. 2916 Time.
Rate this article.
Thank you for your vote.

This article was written by:

CCI RMUTP

Contact Me.

  • Email
View More. Close.

article.Autor.author_review

Other articles written by this Author.