สุดเจ๋ง! ระบบเตือนล้างแผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม

                โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก บางแห่งสร้างเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่เรียกกันว่าโซล่าฟาร์มหรือโซล่าลูฟ และในอนาคตจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้มากขึ้น แต่เมื่อใช้งานแผงโชล่าเซลล์ผ่านไปประสิทธิภาพจะลดลง เนื่องจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เกาะตามแผงโซล่าเซลล์ ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้คิดค้นระบบเตือนล้างแผงโซล่าเซลล์ขึ้น โดยได้ทดสอบที่โรงผลิตไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม ในพื้นที่ 500 ไรของบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

                ล่าสุด ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง กล่าววถึงข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ว่า ไม่มีมลภาวะทางเสียง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ อีกทั้งยังได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด                                                                                                   

สุดเจ๋ง! ระบบเตือนล้างแผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม

                ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง กล่าวว่า ได้นำระบบการแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไปนำเสนอในงานแถลงข่าวในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาในการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย หรือผลงานที่ยื่นขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยที่มีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ให้สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

                ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การคิดค้นระบบการแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่า เพื่อนำระบบการแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผ่านมาได้นำระบบการแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัทบางจากเอนเนอร์ยี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ 500 ไร่ ที่มีแผงโซล่าเซลล์รวม 157,200 แผ่น (กำลังการผลิตติดตั้ง 38 เมกกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 63 ล้านหน่วยต่อปี) เป็นระยะเวลา 12 เดือน

                “จากผลการทดลองนี้พบว่า แผงโซล่าร์เซลล์ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพลดลง 6 เปอร์เซนต์ ในเวลา 2 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และฤดูกาล) หลังจากที่ได้ทำการล้างตามที่อุปกรณ์ต้นแบบที่ส่งสัญญาณเตือนและระบบที่ได้ออกแบบแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์กลับมาสูงเหมือนเดิม ซึ่งทำให้เห็นว่าการล้างไม่จำเป็นต้องทำเป็นรอบตามที่ปฏิบัติกันมาในโซล่าร์ฟาร์ม ทั้งนี้ควรจะเลือกล้างเฉพาะแผงที่จำเป็นต้องล้างเท่านั้น”ผศ.ดร.สุรเชษฐกล่าว

                นับเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะครที่ว่า “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ”                                                                                                                                                                                                                                                                   

Article Number: 154
Read. 721 Time.
Rate this article.
Thank you for your vote.

This article was written by:

CCI RMUTP

Contact Me.

  • Email
View More. Close.

article.Autor.author_review

Other articles written by this Author.