เมื่อ ขยะล้นโลก!!! เรามีทางแก้ Bio eco บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายเองได้

เมื่อ ขยะล้นโลก!!! เรามีทางแก้ Bio eco บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายเองได้

เปลี่ยนจากการใช้ พลาสติกเดิมๆ มาใช้ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองดีกว่า !!!


ทำไม ไบโอ อีโค สามารถย่อยสลายเองได้ ?


          เพราะว่า Bio eco คือ บรรจุภัณฑ์ หรือ ภาชนะใส่อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายเองได้ 100% ใน 180 วัน 

ที่ ไบโอ อีโค สามารถย่อยสลายได้เอง เพราะทำมาจาก พืชพรรณ ธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง คุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับการรับรอง ความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค เพื่อรองรับอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบวงจร 


      พลาสติกที่ย่อยสลายเองได้ คือ พลาสติกที่ย่อยสลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ ขั้นตอนสุดท้ายจะ ถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ จนกลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ

และ มวลชีวภาพ ภายใต้อุณหภูมิ และ ความชื้น ที่เหมาะสม  หรือ นำไปหมักทางชีวภาพ ภายในระยะ เวลา 180 วัน ผลที่ได้คือ ? จะไม่มีส่วนผสมของพลาสติกหลงเหลืออยู่เลย    และ บรรจุภัณฑ์ไบโอที่ย่อยสลายเองได้ มีอะไรบ้าง ?


บรรจุภัณฑ์ กระดาษเคลือบ พลาสติกชีวภาพ 

ผลิตจากกระดาษ Food Grade เคลือบพลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate ( PBS )

สะอาด ปลอดภัย สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติภายใน 180 วัน ทนความร้อนได้ดี อายุการจัดเก็บ 1 ปี ใช้หมึกพิมพ์ Food Grade ที่ทำมาจาก ถั่วเหลือง


บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ผลิตจากพลาสติกชีวภาพทำจากข้าวโพด (Polylactic Acid - PLA)


Article Number: 157
Read. 4238 Time.
Rate this article.
Thank you for your vote.

This article was written by:

Amara Penny

Contact Me.

  • Email
  • Email
View More. Close.

article.Autor.author_review

Other articles written by this Author.